Scriptie begeleiding

Veel studenten lopen tegen problemen aan bij het schrijven van een scriptie. De meeste van deze problemen zijn terug te voeren op gebrekkige planning en te weinig sturing vanuit de Universiteit. Ook het onbekende formaat en het ontbreken van duidelijke doelstellingen zijn belangrijke punten waarop studenten vaak hulp kunnen gebruiken.

Rocadis scriptiebegeleiding kan hulp bieden bij deze problemen. Het is niet de bedoeling dat we de scriptie voor jou schrijven, maar met een gesprek kun je al veel verder komen. Wij hebben een ruime ervaring op de volgende vakgebieden(zowel HBO als WO): marketing, business administration, sociale wetenschappen (psychologie), recht, (domein)economie, bestuurskunde, geesteswetenschappen (geschiedenis, communicatie- en informatiewetenschappen, kunstgeschiedenis).Rocadis scriptiebegeleiding kan helpen met:

- De opzet van de scriptie
- Een plan van aanpak maken
- Tijd effectief indelen
- De logische opbouw, spelling, grammatica en taalgebruik
- Het werken van een conceptversie naar een definitief eindproduct

Methode

Wij werken samen met de student achtereenvolgens de volgende onderwerpen af:

Kiezen van onderwerp. Waar wil je iets over weten?
Onderzoeksvraag. Wat wil je weten?
Planning. Hoe veel tijd heb je?
Onderzoek. Hoe vind je informatie?
Conceptversie. Hoe zet je die informatie op papier?
Terugkoppeling. Wat moet iemand anders er van maken?
Herschrijven. Hoe verwerk je kritiek en aanwijzingen?
Definitieve versie. Kan je nog iets bedenken wat niet helemaal goed is?

Tarieven

Scriptie opsturen voor offerte gratis
Begeleiding: 60 euro per uur, excl. btw

Voorwaarden

Wij kunnen in geen geval en tegen geen enkele vergoeding een scriptie voor je schrijven. Rocadis doet alleen scriptiebegeleiding.

We kunnen niet garanderen dat je slaagt. Dat hangt onder meer van je eigen inzet af. Wel kunnen we je alle materialen aanreiken om de best mogelijke scriptie te schrijven.

Wij kunnen niet op de hoogte blijven van alle mogelijke onderzoeksvelden in alle wetenschappen. Wij kunnen beperkt inhoudelijke vragen beantwoorden, maar altijd in mindere mate dan de begeleider van de Universiteit of Hogeschool.