Redactie

Ik heb redactie en vertaalwerk gedaan voor Celadon Uitgeverij, Pharos Uitgevers en Bohn Stafleu Van Loghum. Meestal is dit in opdracht van de auteur of de uitgever zelf. Ik heb zowel op structureel niveau geredigeerd als spellings- en grammaticafouten nagekeken.

Een aantal recente opdrachten:

De Lotgevallen van een Crisiskind - Arie Groenevelt

Arie Groenevelt werd op 25 januari 1927 in Leiden geboren aan de vooravond van de grootste economische crisis die de wereld tot dan toe gekend had. Hij groeide op in Utrecht en werd daar lid van de AJC (Arbeiders Jongeren Centrale) waar hij al snel een bestuursfunctie kreeg. Later werd hij omgeschoold tot vakbondsbestuurder en hij bracht het uiteindelijk tot voorzitter van de Industriebond FNV. Zijn doel in het leven was 'de verheffing van de arbeider' en in dit openhartige verslag geeft hij er blijk van dit ideaal nooit te hebben prijsgegeven. Daarnaast getuigen zijn observaties nog steeds van een glashelder inzicht in het politieke machtsspel.Dit boek is een must voor een ieder die het vakbondswerk een warm hart toedraagt, maar zeker ook voor jongeren die de jaren waarover hij schrijft niet bewust hebben meegemaakt. Nu ons land opnieuw worstelt met de gevolgen van een crisis kan het voor velen een bron van inspiratie zijn.

Scheidingsbemiddeling - Over techniek, strategie en attitude - D.H.D. Mac Gillavry

Er wordt door scheidende mensen in toenemende mate gekozen voor bemiddeling. Men is steeds minder geneigd om met behulp van procedures en advocaten het conflict aan te gaan. In plaats daarvan willen partijen meer zelf regelen en onnodige positiebepalingen vermijden. Deze veranderende visie op de juridische conflicthantering zorgt ervoor dat partijen de rechter steeds vaker vragen om tot overeenkomsten te komen in plaats van vonnissen te vellen op gebieden waar conflicten heersen. Steeds meer rechters verwijzen partijen bovendien naar bemiddelaars alvorens tot definitieve uitspraken te willen komen. Het boek is bedoeld voor een ieder die betrokken is bij scheidingsbemiddeling. Daarnaast kan het een nuttig praktijkinstrument zijn voor iedereen die beroepshalve met twee partijen te maken heeft, zoals advocaten, rechters, psychologen, relatietherapeuten, notarissen en raadsmedewerkers bij de kinderbescherming.

Help! Ik ben verkoper - Leo Koppelaar (best verkocht managementboek van 2014)

'Help! Ik ben verkoper' wil afrekenen met de vele vuistdikke en nodeloos opgeklopte verkoop- en marketingboeken die de markt overspoelen. Met behulp van krachtige beelden en korte statements worden verkoopprincipes uiteengezet die voor iedereen en in elke situatie toepasbaar zijn. Daarbij gaat het vooral om de wijze waarop je mensen tegemoet treedt. Want, zo zegt de schrijver 'In deze tijd van social media bereikt de informatie je veel sneller dan vroeger, dat is zeker waardevol. Maar het mag niet in de plaats komen van persoonlijk contact, want mensen doen zaken met mensen.'

Catalogus ‘For What It’s Worth: The Joanna Harkov Collection’ - Schatjes Art & Events

Joanna Harkov-Pruzansky harbored a deep interest in the unknown artists of our time. She would scour thrift shops and flea markets looking for discarded artwork; work whose makers aren’t welcomed into the chummy art establishment where money matters more than anything else. She wondered why these works weren’t considered valuable – who decides the value of art anyway? – and made this the theme of a passion-driven research in the last decade of her life. Schatjes, a brand new space for art and events in Amsterdam, is proud to present a number of works from the Joanna Harkov collection. ‘For What It’s Worth’ tells the stories behind the works, about the people that made them. Stories which, through a dedicated pursuit of the artists, Ms. Harkov was able to piece together.

Tarieven

Offertes – gratis
Structurele Redactie: 60 euro per uur, excl. btw of 13 cent per woord, excl. btw.
Spellings- en Grammaticacontrole: 20 euro per uur, excl. btw of 8 cent per woord, excl. btw.

Er valt te onderhandelen over een stukprijs, indien er voor meer dan een dag werk is.